iemands belangen behartigen

iemands belangen behartigen
iemands belangen behartigen{{/term}}
look after someone's interests
————————
iemands belangen behartigen{{/term}}
look after someone's interests

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”